• FGU-lærer til FGU Skolen i Skive

  Har du lyst og mod til at uddanne unge indenfor det faglige tema ’Byg, bolig og anlæg’?
FGU Skolen

FGU Skolen HLSS søger en dedikeret FGU-lærer med kompetencer til at undervise i det faglige tema ’Byg, bolig og anlæg’.
For os er en FGU-lærer kendetegnet ved at have en anerkendende tilgang, hvor vi arbejder sammen om at skabe det bedste læringsmiljø for vores elever.

Som kommende kollega vil du have fokus på at overholde intentionerne for FGU med afsæt i de 15 didaktiske principper – og med en særlig opmærksomhed på de for nuværende, udvalgte fokusområder – helhedsorienteret undervisning, autenticitet, synlige læringsmål, inkluderende læringsmiljø, sproglig opmærksomhed samt sundhed, ernæring og motion.

Du bliver en del af et team af dygtige og ambitiøse kollegaer.


Du vil i samarbejde med dit team varetage følgende pædagogiske opgaver:

 • Planlægning, organisering og gennemførelse af elevernes undervisning og pædagogiske aktiviteter.
 • Udmøntning af årsplanen for FGU Skolen i forhold til eleverne.
 • Skabe en god kontakt til egne elever, øvrige samarbejdspartnere såsom UU-vejledere samt evt. forældre.
 • Udarbejdelse af egne undervisningsplaner, forløbsplaner m.m.
 • Foretage løbende evalueringer af den pædagogiske praksis.
 • Understøtte et godt læringsmiljø.
 • Varetage kontaktlærerfunktion.
 • Arbejde med arbejdsportfolio som et dokumentationsredskab


Dine faglige kompetencer:

 • Relevant håndværksmæssig baggrund indenfor det maritime område, byggeri, anlæg, ejendomsservice eller dertil beslægtede fagområder.
 • Arbejdet med eller kendskab til arbejdet med unge mellem 15 og 25 år.
 • Relevant erhvervserfaring fra f.eks. byggeri. Du kan fx være pedel, tømrer, murer eller arbejde som underviser på en erhvervsskole.
 • Du er fag-faglig, og du er dygtig til at lære fra dig.

Du kommer til at indgå i et team og professionelle læringsfælleskaber lokalt og på tværs af lokationer/skoler, og der vil i de kommende år være et stort fokus på kompetenceudvikling af alle FGU-lærerne med henblik på at sikre en høj pædagogisk og fag-faglig FGU Skole.

Arbejdssted
Du vil blive tilknyttet FGU Skolen i Skive som primært arbejdssted, men der kan være arbejdsdage på skolens øvrige adresser.

Tiltrædelse
Stillingen, der er på 37 timer ugentligt, ønskes besat snarest og med tiltrædelse senest 1. oktober 2020. Løn, ansættelsesforhold og pensionsordning i henhold til gældende overenskomst for FGU-lærere. Alle interesserede uanset alder, race, religion og/eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Såfremt ovenstående har vakt din interesse, bedes du fremsende en ansøgning med CV samt bilag stilet til FGU Skolen HLSS på mail til job@fguskolen.dk senest torssdag den 24. september kl. 12.00.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du træffe uddannelseschef Bjørn Kirkegaard på 2923 1303.

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

Havnen 72
7620 Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717