Omsorg og sundhed med dansk som andetsprog

Er du tosproget, og vælger du fagtemaet ’Omsorg og sundhed’ på PGU, kan vi tilbyde dig et kombineret forløb med dansk som andetsprog. Her får du hjælp og støtte til at udvikle dine dansksproglige færdigheder. Du har få fag, hvor du primært arbejder med dansk og sideløbende med matematik. Du vil arbejde med sprog, litteratur, medier, mundtlig og skriftlig kommunikation og sociokulturelle kontekster. Det vil relatere sig til dit faglige tema med emner som omsorg, sundhed og sundhedsfremme, psykologi og pædagogik, kommunikation, observation og refleksion, hygiejne og arbejdsmiljø.

Du går på et hold sammen med andre elever, der har samme mål om at styrke deres dansksproglige færdigheder.