Byg, bolig og anlæg

Det faglige tema omfatter elementer fra bygge- og anlægsfagene samt maritime håndværksfag. Der arbejdes inden for områder som fx det maritime område, byggeri, anlæg og ejendomsservice. Undervisningen er kendetegnet ved, at du vil arbejde i et værksted med reel produktion, service- og anlægsopgaver med relevante arbejdsopgaver og kundekontakt med henblik på produktion, afsætning af varer og service- og tjenesteydelser.